Spracovanie Cookies od roku 2022: Aké sú novinky?

by redakcia kankan
0 comment

Ak vlastníte svoju stránku alebo web, mali by ste spozornieť. Nový zákon o GDPR a Cookies totiž prináša niekoľko noviniek. Tie je potrebné zmeniť v nastaveniach vašich webov, a to čo najskôr. V opačnom prípade by vám mohla hroziť pokuta, ktorej výška sa nepohybuje v malých čiastkach.

Od dňa 1. februára 2022 nadobudol účinnosť nový zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. Doteraz platilo, že pri návšteve vášho webu zákazník musí potvrdiť spracúvanie Cookies. Nový zákon však ustanovuje, aby každý, kto má v úmysle spracúvať cookies, musí vopred preukázať súhlas, a to užívateľa webu.

To sa však dotkne aj spracúvania osobných údajov, keďže od tohto dňa musí byť súhlas so spracúvaním Cookies v súlade s GDPR. Čo to znamená v praxi? Na to, aby ste na vašom webe mohli spracúvať cookies budete potrebovať súhlas vlastníka webu.

Čo všetko budete potrebovať, aby ste splnili nový panel cookies?

Vlastný prejav vôle

Na to, aby užívateľ mohol odsúhlasiť spracúvanie základných údajov, políčka na označenie súhlasu by mali byť dostatočne viditeľné. Užívateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť či s tým súhlasí alebo nie. Musíte si uvedomiť, že za aktívne odsúhlasenie nemôžete považovať napríklad zavretie panelu s nastaveniami cookies a ani prezeranie si webu bez povšimnutia si súhlasu. Užívateľ by tak mal preukázať jasný a jednoznačný prejav vôle.

Dôležitá je informovanosť

Spracovanie Cookies od 2022 by malo podliehať dostatočnej informovanosti. Čo to v praxi znamená? Užívateľ si musí byť istý tým, že nenaletel žiadnemu podvodu a nebude sledovaná každá jeho aktivita. Políčka, ktoré slúžia pre panel cookies by mali obsahovať všetky dôležité informácie tak, aby tomu bežný užívateľ porozumel bez akýchkoľvek problémov. Preto by ste si mali vopred naštudovať všetky potrebné články, v ktorých sú spomenuté informácie dôležité pre bežných užívateľov.

Súhlas na každý účel

Požiadavka na spracovanie cookies od 2022 by mala byť stručná a jasná. To znamená, že ak požadujete súhlas na viaceré účely, ako napríklad na štatistické, analytické, reklamné, funkčné či na účely marketingu, súhlas musí byť udelený individuálne na každý účel. Na toto by ste rozhodne nemali zabudnúť, keďže aj dôsledkom tohto by ste mohli dostať nemalú pokutu.

Okrem iného, súhlas by mal byť jasný a slobodný. To znamená, že užívateľ by mal mať na výber, s akými účelmi súhlasí a s akými naopak nie. Súhlasy by mali byť aj oddelené. V opačnom prípade by sa nemusel považovať za platný a mohlo by vám to narobiť veľa problémov.

Veríme, že ste sa dozvedeli potrebné informácie a úpravu panelu cookies dostatočne upravíte tak, aby ste mali všetko v zmysle zákona o elektronických komunikáciách, ktorý je platný od februára tohto roku.

You may also like