Sčítanie škôd po krupobití – preliačiny na aute vás nemusia vyjsť draho

by redakcia kankan
0 comment

Počas obdobia jarných búrok dochádza často k nebezpečnému javu – krupobitiu. Krupobitie spôsobuje značné škody na majetku, najmä na vozidlách. Keďže autá sú väčšinou vonku, sú vystavené riziku poškodenia od padajúceho ľadu v najväčšej miere. Napriek tomu, že poistné spoločnosti ponúkajú poistné krytie na krupobitie, nie všetci majitelia áut využívajú túto možnosť, následne sčítavajú škody a obávajú sa drahej opravy. Ako opraviť preliačiny na aute lacno a rýchlo?

Preliačiny na aute – len žiadna panika

Preliačiny na aute nie sú vždy dôvodom na paniku. S príchodom nových technológií a metód sa opravy a náklady na odstránenie škôd znižujú. Či už bolo vinníkom vzniku preliačin na karosérii krupobitie, alebo vandalizmus na aute, moderné techniky umožňujú lacnú a rýchlo opravu.

Jedným z najčastejších spôsobov opravy škôd po krupobití je tzv. “PDR” alebo “Paintless Dent Repair” oprava. Ide o opravu bez brúsenia a lakovania. Oprava preliačin sa vďaka tejto metóde stáva rýchla, nepoškodzuje pôvodnú farbu vozidla, čím sa neznižuje hodnota automobilu. Pri oprave sa využívajú techniky a náradie, ktoré umožňujú preliačinu vytlačiť zvnútra von alebo z vonkajšej strany vytiahnuť za pomoci špeciálneho lepidla. Opravy preliačin PDR metódou sa dajú zrealizovať za pár hodín a v prípade viacerých preliačin do pár dní. Metódu PDR preferujú poisťovne z dôvodu finančnej nenáročnosti. Pozor na to, že nie všetky preliačiny je možné opraviť bez lakovania. O spôsobe opravy rozhodnú technici v servise.

Okrem PDR sa opravujú preliačiny i iným spôsobom, ale vždy ide o zásah do vozidla, ktorý zmení farbu laku a zníži cenu vozidla. Navyše sa pri týchto opravách používa chémia škodlivá pre životné prostredie. PDR bude vždy ekonomickou a ekologickou voľbou, ktorú by ste mali uprednostniť. Je však dôležité poradiť sa s odborníkom a zistiť, ktorá metóda je pre vašu konkrétnu situáciu najvhodnejšia.

S poistením je oprava preliačin lacnejšia

Pre tých, ktorí sa stále obávajú sčítavania škôd a výdavkov spojených s krupobitím, je dôležité si uvedomiť, že mnohé poistné spoločnosti ponúkajú špeciálne poistné krytie proti živelným pohromám. Aj keď pripoistenie môže znamenať zvýšenie mesačných platieb, ide o investíciu, ktorá sa vyplatí hlavne v oblastiach s častým výskytom búrok. Poistenie znamená zníženie nákladov na opravu preliačin, keďže zaplatíte len výšku spoluúčasti.

V konečnom dôsledku je dôležité si uvedomiť, že preliačiny na aute nemusia byť koncom sveta. S modernými technológiami a dostupnými možnosťami opravy sú náklady na odstránenie škôd po krupobití stále viac prijateľné. Preto ak sa ocitnete v situácii, kedy je vaše vozidlo poškodené, neváhajte vyhľadať pomoc odborníka a preskúmať všetky možnosti, ktoré máte k dispozícii.

Autor: Gabriela Kudláčová

 

You may also like