Všetko o odklade daňového priznania

by redakcia kankan
0 comment

Odklad daňového priznania a tým pádom aj zaplatenia daní je obľúbenou možnosťou u právnických i fyzických osôb, ktoré podnikajú. Vďaka odkladu získate čas na zaplatenie daní a v niektorých prípadoch ušetríte na odvodovej povinnosti. Ako to vlastne s odkladom dane je? Komu sa oplatí a ako o odklad požiadať?

Komu vzniká daňová povinnosť

Je jedno, či ste sa rozhodli pre založenie s.r.o., alebo podnikáte ako živnostník. Podávať priznanie musíte v oboch prípadoch.  Samozrejme, že založenie s.r.o. a podnikanie ako eseročka je výhodnejšie, pretože vďaka podvojnému účtovníctvu viete dane optimalizovať. No aj živnostník si môže trochu pomôcť a ušetriť vďaka odkladu daňového priznania.

Daňové priznanie musí podať každý fyzická a právnická osoba, ktorej príjem presiahol istú hranicu. Za rok 2022 išlo o sumu 2 289,63 €. Daňové priznanie je povinný podať aj subjekt, ktorý vykázal za príslušné zdaňovacie obdobie stratu.

Do kedy podať daňové priznanie

Lehota na podanie daňového priznania je do 31. marca daného roku. Do tohto termínu musíte aj daň zaplatiť, ak ste vykázali nedoplatok daní. Každý má právo požiadať o odklad podania priznania. Odklad je možné predĺžiť 3 až 6 mesiacov po riadnom termíne. Avšak o odklad 6 mesiacov môžu požiadať len tí, ktorí vykázali príjmy zo zahraničia.

Ako požiadať o odklad daňového priznania

O odklad musíte požiadať na príslušnom daňovom úrade do 31. marca. Môže ísť o žiadosť formou oznámenia alebo žiadosti. V oboch prípadoch je nutné požiadať o odklad písomne resp. elektronickou formou. Ak nie ste v exekúcii, nie ste dedičom zomrelého daňovníka alebo nie je vaša firma v likvidácii, podávate na daňovom úrade len oznámenie. V opačnom prípade musíte spísať žiadosť.

Prečo sa oplatí požiadať o odklad daňového priznania

O odklad daňového priznania žiadajú hlavne začínajúci živnostníci. Vďaka odkladu začnú povinné odvody do sociálneho poistenia platiť až od 1.10. v roku, kedy priznanie podali. Získajú 3 mesiace k dobru, kedy odvody neplatia resp. platia len zdravotné poistenie. Ušetria aj dlhodobí podnikatelia, ktorí vedia, že sa im odvody po podaní daňového priznania zvýšia.

Odklad je výhodný aj pre tých, ktorým vznikne v danom roku povinnosť platiť preddavky na daň. Druhým prípadom je, keď očakávate zvýšenie sumy preddavkov na daň.

Upozornenie: Všetci podnikatelia, ktorí kúpili ready made s.r.o., založili eseročku alebo sú živnostníci musia s úradmi komunikovať elektronicky. Preto je nutné aj žiadosť o odklad i iné náležitosti riešiť elektronickou formou.

 

You may also like