Poznáte nové trendy vo vzdelávaní na školách?

by redakcia kankan
0 comment

Inovatívne metódy sú základom moderného vzdelávacieho systému. Okrem prístupu učiteľov a školských osnov založených na rozvoji individuality žiaka musí modernejšia škola disponovať najnovšími technológiami. Dôležité je i zariadenie tried, ktoré spĺňa požiadavky na estetickú i praktickú funkciu. Aké sú nové trendy vo vzdelávaní na školách?

Modernejšie školy využívajú netradičné metódy vzdelávania

Možno ste už počuli o montessori hračkách. Na podobnom princípe týchto rozvojových hračiek funguje tiež montessori škola. Modernejšia škola využívajúca montessori metódu kladie dôraz na to, aby sa počas vyučovania rozvíjali prirodzené schopnosti detí. Princíp je založený na spojení osvojenia základných vedomostí a ponechania dieťaťu dostatok priestoru na to, čo ho baví. Spomenúť musíme tiež tzv. waldorfskú školu. Ide vlastne o všestranné vzdelávanie, avšak bez známkovania, ktoré by mohlo deti demotivovať. Vyučovanie je vedené v niekoľkodňových blokoch, ktoré sú zamerané na jediný predmet. Špeciálnych metód vzdelávania je veľké množstvo, a preto sa pred výberom školy informujte či dané školské zariadenie využíva alternatívne možnosti výučby.

Modernejšie školy pracujú s inovatívnymi technológiami

Nové trendy vo vzdelávaní na školách sú postavené tiež na modernom vybavení tried. Dnes už každé dieťa vlastní tablet alebo inteligentný telefón. Preto ani najmenších deťom nerobí problém po nástupe do školy prakticky ihneď začať pracovať s inými technológiami. Populárne interaktívne tabule sú neustálym spojením medzi učiteľom, žiakom a spolužiakmi. Deti sa počas vyučovania viac zapájajú do aktivít a získavanie nových vedomostí je pre nich zábavnejšie.

Modernejšie školy dbajú na výber funkčného školského nábytku

Nielen technológie sú to, čo spríjemní vyučovací proces. Výber multifunkčného školského nábytku je trendom, na ktorý dbajú všetky modernejšie školy. Školský nábytok musí byť pre deti dizajnovo zaujímavý, pohodlný a umožňovať viacúčelové využitie pre teoretickú i praktickú časť výučby. Moderná škola myslí na funkčnosť zariadenia, takže školský nábytok je vyberaný tak, aby sa deťom prispôsobil po ergonomickej stránke. Dlhé hodiny sedenia počas vyučovania utečú vďaka pohodlnému nábytku ako minúty.

Modernejšie školy dodržujú princípy moderného prístupu k vzdelávaniu

Samotný proces vzdelávania musí v modernejšej škole prebiehať podľa progresívneho prístupu. Jeho základnými piliermi je deti motivovať, tolerovať ich individualitu, prihliadať viac na talent ako na vedomosti, budovať u detí schopnosť kritického myslenia, naučiť teoretické vedomosti využívať v praxi, komunikovať a pracovať v týme.

 

You may also like