Ako vybrať ten správny kotol?

by redakcia kankan
0 comment

Výber správneho kotla je veľmi dôležitý, a to najmä z hľadiska pohodlného a bezpečného bývania. Trh v súčasnosti ponúka širokú paletu rôznych typov a modelov kotlov.

Napríklad podľa spaľovania plynu môžeme plynové kotly rozdeliť na atmosférické a pretlakové. Podľa spôsobu prenosu tepla horákom sa rozdeľujú na konvenčné a sálavé. Podľa druhu materiálu výmenníka tepla na nerezové, oceľové, liatinové, medené a zo špeciálnej hliníkovo-kremíkovej zliatiny. Podľa spôsobu umiestnenia kotly delíme na nástenné alebo stacionárne. Plynový kotol však môže slúžiť nielen na vykurovanie, ale aj na prípravu teplej vody. Hovoríme o takzvaných kombinovaných kotloch. Podľa spôsobu prípravy teplej vody plynové kotly delíme na kotly s prietokovým ohrevom teplej vody, so zabudovaným zásobníkom teplej vody a s možnosťou pripojenia výhrevného zásobníka teplej vody.

Pri výbere toho správneho vykurovacieho zariadenia je potrebné si uvedomiť, čo vlastne od neho očakávate a akú veľkú sumu ste ochotní do kúpy investovať. Dôležitým faktorom je aj výber paliva a veľkosť objektu alebo miestností, ktoré chcete prostredníctvom kotla vykurovať. Od týchto vlastností totiž závisí maximálny výkon kotla, ktorý je potrebné vypočítať ešte pred samotnou kúpou.

Výkon kotla, ktorý budete potrebovať pre vašu nehnuteľnosť, je možné vypočítať aj pomocou nasledovného postupu:

  1. Na základe obytnej plochy domu alebo priestoru a výšky jednotlivých miestností určite objem vykurovaného priestoru v metroch kubických.
  2. Toto číslo následne vynásobte (podľa toho, v ktorej časti Slovenska sa dom nachádza a či je zateplený alebo nie):
  • číslom 25 – ak sa jedná o zateplený dom na juhu Slovenska
  • číslom 27 – ak sa jedná o zateplený dom na severe Slovenska
  • číslom 33 – ak je dom nezateplený
  1. Číslo vydeľte 1000.
  2. Výsledná hodnota udáva potrebný orientačný výkon kotla v kW.

Následne už môžete zúžiť výber na zariadenia spĺňajúce kritériá a na záver sa rozhodnúť pre konkrétny kotol. Samozrejme odporúčame aj napriek tomuto výpočtu konzultovať výber s odborníkom.

Pri výbere plynového kotla je taktiež dôležité, aby bol technicky na úrovni, bol spoľahlivý a v neposlednom rade, aby bol bezpečný.

Otrava oxidom uhoľnatým totiž patrí medzi najčastejšie príčiny intoxikácie organizmu. V posledných rokoch sa však podarilo znížiť počet takýchto otráv, a to najmä vďaka výmenám starých zariadení za nové kondenzačné kotle. V starých typoch ohrievačov a kotlov dochádzalo k nedokonalému spaľovaniu. V súčasnosti sa k ohrievačom vody inštaluje takzvaná teplotná poistka, ktorej úlohou je monitorovať, či spaliny z horáka bezpečne odchádzajú ťahom do komína. V prípade, ak by sa tak neudialo a spaliny by zostali v interiéri, horák by sa automaticky vypol.

V poslednej dobe sa kladie dôraz nielen na bezpečnosť, ale aj na ekológiu. Tomuto trendu sa nevyhol ani trh s výhrevnými zariadeniami a kotlami. Výrobcovia si dávajú záležať, aby čo najviac znížili dopad týchto zariadení na životné prostredie. Nové kotly preto dosahujú skvelé výsledky, a to aj pri minimálnom množstve spotrebovanej energie.

 

 

 

 

You may also like