Solárne panely a fotovoltika. Aký je medzi nimi rozdiel?

by redakcia kankan
0 comment

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie je čoraz horúcejšou témou. Zo solárnej energie môžu mať úžitok takmer všetky rodinné domy, ale solárne či fotovoltaické kolektory sú samozrejme využiteľné aj pre bytové domy či firmy.

Aký je medzi nimi rozdiel?

Fotovoltika pre elektrickú energiu

Chcete slnečnou energiou aspoň čiastočne alebo úplne nahradiť elektrickú energiu z verejnej siete? V tom prípade budete potrebovať fotovoltické panely, ktoré premieňajú slnečné lúče na elektrickú energiu.

Fotovoltika funguje na inom princípe ako solárne kolektory, z ktorých vlastnú elektrickú energiu nezískate. Profesionálna inštalácia fotovoltaiky je možná na ploché aj šikmé strechy.

Typy fotovoltických elektrární

Existuje niekoľko typov fotovoltických elektrární – on grid, off grid a hybridné. On grid systém je pripojený na verejnú sieť a nevyužíva batériu. V prvom rade sa spotrebuje solárna energia, pokiaľ jej nie je dostatok, použije sa energia z verejnej siete. Off grid systém je úplne sebestačný, a teda nie je napojený na verejnú sieť. Nevyhnutná je v tomto prípade aj batéria na akumuláciu energie.

V našich podmienkach však nie je reálne aby celý rodinný dom fungoval iba zo solárnej energie. Tento systém je preto vhodný skôr na chaty s nízkymi nárokmi na elektrickú energiu. Hybridný systém je kombinácia on grid a off grid – je pripojený na verejnú sieť a zároveň má aj batériu.

Solárne kolektory na ohrev a vykurovanie

Pojem moderné solárne panely  zahŕňa fotovoltiku aj slnečné kolektory. Na rozdiel od fotovoltiky, solárne kolektory slúžia iba na ohrev vody a nepremieňajú slnečnú energiu a elektrickú. Fotovoltické kolektory sa síce dajú vyžiť na ohrev vody aj výrobu energie, ale vyžadujú si vyššiu investíciu. Solárne panely sú finančne dostupnejšie a pomôžu vám ušetriť za ohrev vody. Treba sa len rozhodnúť, ktoré viac zúžitkujete.

 

Zdroj obrázka: Diyana Dimitrova/Shutterstock.com

You may also like