Malý zdroj znečistenia versus veľký zdroj znečistenia ovzdušia – aký je rozdiel?

by redakcia kankan
0 comment

Zanedbávanie akéhokoľvek zdroja znečistenia je nezodpovedné, ale pokiaľ ide o kvalitu ovzdušia, toto pravidlo platí dvojnásobne. Udržiavanie čistého a zdravého ovzdušia by malo byť naším spoločenským cieľom. To, čo môžeme urobiť pre ochranu a zachovanie kvality ovzdušia, je témou, ktorá by nás mala motivovať k činom a sústavnému vzdelávaniu sa v tejto oblasti.

Definícia malých zdrojov znečisťovania

Malý zdroj znečistenia je definovaný na základe vyhlášky ministerstva životného prostredia na Slovensku č. 356/2010 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona o ochrane ovzdušia. Táto kategória zahŕňa rôzne druhy podnikov a aktivít, ktoré však majú spoločný menší rozsah emisií a nízky energetický výkon. V praxi môžeme tieto malé zdroje znečistenia identifikovať v rôznych odvetviach hospodárstva.

Jedným z príkladov sú veľkochovy zvierat. Okrem toho sem patria aj čistiarne odpadových vôd s počtom ekvivalentných obyvateľov do 5 000, lakovacie linky a pieskovacie kabíny, energetické zdroje, ako sú plynové kotle a vykurovanie s výkonom do 0,3 MW, a rôzne vykurovacie telesá, ako sú plynové infražiariče a kotle na plyn a rôzne iné palivá. Práve tieto celky produkujú emisie a znečisťujú ovzdušie.

Správna regulácia je na mieste

Pri malých, stredných aj veľkých zdrojoch znečistenia ovzdušia je dôležité ich monitorovanie a regulovanie tak, aby sa minimalizoval ich negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí. Patrí sem implementácia vhodných technologických riešení a emisných štandardov tak, aby sa zabezpečilo čistejšie ovzdušie a udržateľnejšie hospodárenie. Toto je kľúčový krok k ochrane životného prostredia a zlepšeniu kvality ovzdušia.

Veľké zdroje znečistenia ovzdušia

Veľké zdroje znečistenia ovzdušia sú definované ako osobitne závažné technologické celky, ktoré ovplyvňujú kvalitu ovzdušia. Radia sa taktiež medzi stacionárne zdroje. Veľké zdroje znečistenia ovzdušia môžu podliehať:

  • emisným limitom,
  • technickým požiadavkám a všeobecným podmienkam prevádzkovania stacionárnych zdrojov,
  • národným emisným stropom,
  • emisným kvótam.

Kde sa dozvedieť viac?

Na internete sa dopátrate k množstvu informácií a vyhlášok, ale pokiaľ chcete získať sofistikované odpovede, alebo sa potrebujete správne nasmerovať v problematike kvôli vašej práci, určite využite ponuku odborných školení. Tu si zaručene ujasníte všetky informácie, ktoré sa vám môžu zdať mätúce a nájdete to, čo pri svojej práci potrebujete.

 

You may also like