Je systém kontroly vstupu vhodný aj pre vašu firmu?

by redakcia kankan
0 comment

Krátkou odpoveďou na otázku z nadpisu je jednoznačné áno. Systém kontroly vstupu využíva množstvo firiem, od tých najmenších až po najväčšie. Aké výhody vám tento systém ponúka a prečo je vhodný aj pre vaše objekty?

Práve systém kontroly vstupu je často súčasťou väčšieho bezpečnostného „balíčka“ firiem, ktorý môže obsahovať napríklad aj EPS – Elektronickú požiarnu signalizáciu, HSP – Hlasovú signalizáciu požiaru či CCTV – vnútorný a vonkajší kamerový systém s nahrávaním. Informácie a dáta sú často prenášane cez štruktúrovanú kabeláž.

Dokonalý prehľad

V prvom rade máte dokonalý prehľad nad tým, kto môže a kto nemôže vstúpiť do konkrétnych priestorov. Vstup je umožnený len osobám, ktoré majú naň právo. Môžete každému zamestnancovi určiť rozličné práva, vďaka čomu dokážete obmedziť jeho pohyb aj v rámci objektu – napríklad mechanik nebude mať povolený vstup do kancelárií. Obmedzenia môžu byť časové, skupinové alebo individuálne a dajú sa použiť na mieru.

Takisto ide o efektívny spôsob evidencie dochádzky zamestnancov v prípade, že je prepojený so systémom evidencie. Vďaka systému kontroly vstupu môžete zistiť, kedy zamestnanec prišiel do práce a kedy pracovisko opustil.

Implementácia tohto systému do vašej firmy teda nielen zvyšuje bezpečnosť, ale aj efektivitu práce.

Prínosy systému vstupy kontroly pre vašu firmu

Tým však výhody nekončia. Okrem ochrany objektov a kontroly zamestnancov dokážete inštaláciou systému aj ušetriť energie a financie, nakoľko vďaka automatickému nastaveniu môžete po vstupe človeka do miestnosti regulovať napríklad teplotu a ovládať svetlá alebo okná.

Systém kontroly vstupu je možné jednoducho prepojiť s rôznymi rezervačnými a platobnými systémami. Šetrí čas, zvyšuje bezpečnosť pri požiaroch či záplavách a poskytuje prehľadnosť nad celou firmou.

Pokiaľ si chcete všetky tieto benefity užívať aj vo vašej spoločnosti, neváhajte a implementáciu systému kontroly vstupu viac neodkladajte.

You may also like