Ako sa stať vodcom malého plavidla na Slovensku?

by redakcia kankan
0 comment

Predpokladom pre legálne riadenie motorového člna alebo jachty na vnútrozemských vodách Slovenska je splnenie niekoľkých podmienok. Jednou z nich je absolvovanie kvalifikačného kurzu vodcu malého plavidla (VMP), ktorý vám poskytne potrebné teoretické i praktické vedomosti a zručnosti. Čo kurz zahŕňa a aké vedomosti vám prinesie?

Kto môže absolvovať kurz VMP?

Kurzu VMP sa môže zúčastniť každý, kto má minimálne 15 rokov, je zdravotne spôsobilý a nemá zákaz vedenia plavidla. Kurz sa koná v školiacom stredisku pod vedením skúsených inštruktorov, ktorí vás naučia všetko, čo potrebujete vedieť o plavbe na vnútrozemských vodných cestách. Po kurze si môžete zohnať lode na predaj alebo si loď prenajať a kormidlovať ju na všetkých povolených tokoch.

Aké sú kategórie preukazu VMP?

Preukaz VMP sa delí na štyri kategórie podľa typu a výkonu plavidla, ktoré chcete viesť:

  • Kategória A: oprávňuje na vedenie malého plavidla bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malého plavidla s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.
  • Kategória B: oprávňuje na vedenie malého plavidla s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.
  • Kategória C: oprávňuje na vedenie malého plavidla plávajúceho pomocou plachiet s plochou plachiet nad 12 m2. Pri kategórii C je nutné absolvovať odbornú spôsobilosť minimálne kategórie A. Ak vás lákajú jachty na predaj, musíte absolvovať túto kategóriu.
  • Kategória D: oprávňuje na vedenie malého plavidla zvláštnej konštrukcie, napríklad plti určenej na prepravu osôb.

Ako prebieha kurz VMP?

Na kurz vodca malého plavidla sa môžete prihlásiť u niektorého z autorizovaných poskytovateľov školenia, ktorí majú poverenie od Dopravného úradu. Na internete nájdete viacero ponúk kurzov VMP v rôznych lokalitách a termínoch. Kurz VMP sa skladá z troch častí: teoretickej, praktickej a skúškovej.

  • Teoretická časť trvá dva dni (zvyčajne počas víkendu) a zahŕňa nasledujúce témy ako európske pravidlá pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách, slovenská legislatíva vo vnútrozemskej plavbe, plavebný zemepis a iné.
  • Praktická časť trvá dva dni (počas pracovného týždňa) a zahŕňa nácvik základných a zdokonaľujúcich zručností na motorovom člne alebo na plachetnici podľa kategórie preukazu, o ktorú máte záujem. Prax vás naučí pripraviť sa na plavbu, techniku jazdy, plavbu pod plachtami a iné.

Na záver vás čaká skúška. Skúška vodca malého plavidla pozostáva z dvoch častí : písomnej a ústnej. Písomná časť je zmesou 30 otázok. Ústna časť sa skladá z otázok z praktických zručností a zodpovedania otázok na plavidle. Skúšku vykonávate pred komisiou príslušného orgánu, ktorý vám po úspešnom zložení vydá preukaz vodca malého plavidla.

Autor: Gabriela Kudláčová

 

 

You may also like