loading
Pridať k obľúbeným Zdieľať na Twitter Zdieľať na facebook-u

Hlavná stránka » Psychológia » Práca » Techniky profesijnej prezentácie

Techniky profesijnej prezentácie

Techniky profesijnej prezentáciePrezentácia, nácvik a poznámky
Techniky profesijnej prezentácie

Techniky profesijnej prezentácie
Techniky profesijnej prezentácie

Spôsob, akým sa prezentujeme na pracovisku, či už to je žiadosť o zvýšenie platu adresovaná nášmu nadriadenému, alebo predloženie nového projektu, je veľmi dôležitý pre našu profesijnú budúcnosť. Pre mnohých z nás to môže predstavovať veľký zdroj stresu, najmä ak nemáme ani poňatia o tom, čo máme robiť, aby sme svoj spôsob prezentácie zlepšili.

Našťastie existujú veľmi dobre vypracované techniky profesijnej prezentácie, ktoré sú funkčné, osvedčené a môžu dobre poslúžiť každému, kto si praje zlepšiť svoj imidž na pracovisku a pred svojimi priamymi nadriadenými. V nasledujúcom texte si ich opíšeme. Veríme, že nie sú ani príliš banálne, ani ťažko zvládnuteľné, a hlavne sú využiteľné pre čo najširší okruh osôb v najrozličnejších profesiách a odboroch činnosti.

  • Účel, poslucháči, logistika – to sú tri najdôležitejšie aspekty, ktoré musíme sledovať, ak chceme byť úspešní v profesijnej prezentácii. Sledovaný účel sa môže týkať informovania, presvedčovania, alebo dokonca styku s verejnosťou a protokolu. Poslucháči môžu predstavovať skupinu osôb ľubovoľnej vekovej kategórie alebo profesijnú komunitu, ktorá si vyžaduje špecifický prístup a znalosti. Logistika vyplýva z organizačnej stránky prezentácie, počínajúc priestorom a časom potrebným na úspešnú prezentáciu a končiac úpravou prezentačnej miestnosti a jej zariadenia, vrátane potrebného technického vybavenia.
  • Synchronizácia – vlastná prezentácia musí byť dopredu pripravená, hlavne musí byť dobre naplánovaný čas potrebný na jej správne predvedenie. Ten má obsahovať aj rezervu na nepredvídateľné zmeny či prestoje, ktoré by mohli celý priebeh vystúpenia narušiť. Tak napríklad, ak skončíme o niečo skôr, nebude to predstavovať žiadny problém, ale keď budeme prezentáciu zbytočne preťahovať bez toho, že by sme to dopredu ohlásili, tak to určite nebude pre poslucháčov (a v konečnom dôsledku ani pre nás) prínosné. Obvykle sa odporúča rezervovať si približne 75% plánovaného času na vlastnú prezentáciu a zvyšných 25% na interakciu s cieľovými poslucháčmi tak, aby sme mohli počkať na ich prípadné reakcie a vycítiť, či sme mali so svojimi argumentmi úspech, alebo nie.

Poslať priateľke Pridať k obľúbeným Zdieľať na Twitter Zdieľať na facebook-u
 
Ďalšie články z rubriky práca
 
 

Copyright 2018. Kankan.sk: Krása, Móda, Zdravie, Tehotenstvo, Deti, Fórum ženy.... All rights reserved.