loading
Pridať k obľúbeným Zdieľať na Twitter Zdieľať na facebook-u

Hlavná stránka » Láska a sex » Sprievodca » Pornografia - cesta k agresii?

Pornografia - cesta k agresii?

Pornografia - cesta k agresii?Protipornografické hnutiaNásilie a pornografiaVplyv pornografie na náš život
Násilie a pornografia

Násilie a pornografia
Násilie a pornografia

Násilie a pornografia

Sociopsychologické výskumy, týkajúce sa vplyvu pornografie, sa výraznejšie rozšírili koncom 60. rokov, keď sa začalo skúmať pôsobenie obscénnosti a pornografie na diváka, ako aj skúmanie súvislostí medzi pornografiou a delikvenciou či iným antisociálnym správaním. Aj napriek tomu nebol prístup dospelých k pornografii nijako obmedzený.

V 80. rokoch sa k šíreniu násilnej pornografie obrátila značná pozornosť. Bola označená za vážnu hrozbu, pretože podnecuje k nezákonnému konaniu.

Štúdia amerického ministerstva spravodlivosti ukázala, že 57 % odsúdených za obťažovanie detí priznalo, že pri páchaní týchto činov napodobňovali konkrétne pornografické scény. Mnoho amerických psychoterapeutov dospelo k záveru, že osoby, ktoré zneužívajú deti, sú z prevažnej väčšiny závislé od pornografie. Napriek tomu zostali snahy o zákaz násilnej pornografie bez úspechu.

Americké výskumy poukázali na to, že násilná pornografia, zobrazujúca poníženie, dominanciu, podriadenie alebo pokorenie, má spoločensky škodlivý vplyv a vedie k šíreniu pomýlených postojov, podľa ktorých sú ženy rady objektom násilného správania sa a podľa ktorých takto vynútené a násilné akty vnímajú ženy ako normálne. Podľa profesorky Kathariny Baker existencia a šírenie pornografie „ovplyvňuje hranice toho, do akej miery ľudia považujú násilie za akt zmyselnosti“ a môže rozšíriť hranice prijateľnosti núteného sexu. Profesorka ďalej tvrdí, že medzi šírením násilnej pornografie a rastúcim počtom znásilnení existuje priama príčinná súvislosť.

Pornografia potláča občianske práva žien podnecovaním k násiliu a zneužívaniu, podporuje šovinizmus a pohŕdanie ženami, ako aj ich práva na rovnocenné príležitosti vo vzdelaní, zamestnaní a v prístupe k verejným službám.

Poslať priateľke Pridať k obľúbeným Zdieľať na Twitter Zdieľať na facebook-u
 
Ďalšie články z rubriky sprievodca
 

Copyright 2019. Kankan.sk: Krása, Móda, Zdravie, Tehotenstvo, Deti, Fórum ženy.... All rights reserved.